Skole/SFO/klubforum

Skole/SFO/Klubforum har overordnet set to opgaver:

  • høringspart i sager, der behandles af Skole- og Børneudvalget.
  • løbende dialogpartner - og skal give input til de sager, som udvalget behandler på dets møder i løbet af året.

Skole/SFO/klubforum består af:

  • Skole- og Børneudvalgets formand samt yderligere to medlemmer
  • Formanden for hver skolebestyrelse
  • En repræsentant for indskolingen fra hver skolebestyrelse
  • To forældrerepræsentanter fra hver af de fem klubbestyrelser
  • To repræsentanter for lederne af hvert område
  • To repræsentanter for medarbejderne på hvert område


Dagsorden for møderne i Skole/SFO/klubforum planlægges i fællesskab mellem formanden for Skole- og Børneudvalget og formandskabet.

Forvaltningen deltager i møderne og er sekretariat.