Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelse Klub Roskilde Syd 

Formand:

Frank (forældre Dåstrup) 

Forældrerepræsentanter:

Malene Jelstad (forældre Hjørnet) 

Line Wibom (forældre Hjørnet) 

Morten Ljungberg (forældre Dåstrup) 

Anna Højeng (forældre Gadstrup) 

Suppleant: 

Michael Engemand Henriksen (forældre Gadstrup) 

Medarbejderrepræsentanter: 

Daniel Poulsen (Viby Sjælland) 

Anita Aarslef Simonsen (Gadstrup)

Klubmedlemmer

Karen(Hjørnet) 

Nona (Gadstrup)  

Freja (Dåstrup) 

Klubleder:

Brian Svane Høiberg (sekretær)