Vedtægter og love

Forældrebestyrelsens opgaver er givet ved Roskilde Kommunes regler for forældrebestyrelser i institutioner og har flg. konkrete opgaver jvf. styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i klubberne i Roskilde Kommune §1 stk. 2.

 

  • At fastsætte mål og principper for institutionens arbejde
  • At fastsætte principper for anvendelse af budgetrammen
  • At fastsætte principper for institutionens åbningstid inden for den ramme der fastsættes af kommunen.