Din All Right klub

Børn og unge skal kende deres rettigheder online, og vide hvor de kan få hjælp, hvis deres rettigheder krænkes. De skal også opleve voksne, der engagerer sig i deres digitale liv. Derfor går Klubberne i Roskilde forrest i et nyt projekt i samarbejde med UNICEF Danmark og Center for digital dannelse. Klubberne i Roskilde vil være front løber for, at personalet i fritidsklubberne klædes på til kunne vise børn og unge deres rettigheder i den digitale verden. 

“ Rigtig mange børn og unge oplever digitale krænkelser, men det er overraskende få børn og unge, som fortæller deres oplevelser videre til forældre, lærere, pædagoger. Derfor vil vi være frontløber for at støtte børnene på deres digitale rejse og give med viden om deres rettigheder” - Maiken Ekstrand Krogdahl Sociale medier Koordinator

Hvordan bliver Klubberne i Roskilde All Right Klubber? 

Klubberne i Roskilde skal parallelt med projekt All Right arbejde med klubbens eget digitale kompas, for at skabe en fyldt værktøjskasse for pædagogerne i klubberne. 

Klubberne skal igennem 6 Trin for at blive en certificering All Right klub.

 

Trin 1: Viden

Trin 1: Viden

Alle i og omkring klubben, herunder forældre, modtager viden om Børnekonventionen, digital dannelse og All Right Klub. Trinnet afsluttes det første år med et "kickoff"

Trin 2: Lederskab 

Trin 2: Lederskab 

All Right teamet sammensættes og starter deres kommunikation til alle i klubben op. Der aftales en ramme for arbejdet, og All Right teamet får et fast punkt på klubmøder fremadrettet. 

Trin 3: Undersøgelser  

Trin 3: Undersøgelser  

All Right teamet interviewer børn om deres digitale relationer og vaner. Teamet indsamler ligeledes hverdagsobservationer til løbende refleksion.   

Trin 4: Handlingsplan 

Trin 4: Handlingsplan 

Der udvikles idéer til at give andre børn viden om deres rettigheder, og hvordan man kan gøre børns digitale liv tryggere. I denne proces udvikles aktiviteter, der egner sig til den fritidspædagogiske praksis. 

Trin 5: Planen sættes i værk 

Trin 5: Planen sættes i værk 

Alle involveres på forskellige måder til at gennemføre de nye tiltag. 

 

Trin 6: Evaluering 

Trin 6: Evaluering 

All Right teamet undersøger gennem interviews af børn, hvordan de nye tiltag har virket. Hvad kalder det på at nye handlinger næste år? 

HVORFOR ER DET VIGTIGT AT FORÆLDRE ER MED I ALL RIGHT?

99% af vores børn og unge, har en konto på et eller flere digitale medier, men hvad ved du som forælder omkring dit barns færden på nettet?  Rigtig mange børn og unge oplever digitale krænkelser, men det er overraskende få børn og unge, som fortæller deres oplevelser videre til forældre, lærere, pædagoger. 

Det er nogle af grundende til, at vi som klub, ser det som en af vores fornemmeste opgaver, at støtte klubbens børn og unge, i forhold til deres færden på digitale medier. Men vi har brug for jeres hjælp som forældre, for som med så mange andre ting, virker det kun hvis alle voksne omkring børnene hjælpes ad.  

HVAD KAN FORÆLDRE GØRE?