Handleplan ved grooming

Hvad gør jeg, hvis jeg enten har mistanke om eller ved, at mit barn har været udsat for digital grooming? Klubberne i Roskilde har her lavet en handleplan, som forældre kan følge, hvis det skulle blive aktuelt.

Hvad gør jeg, hvis jeg enten har mistanke om eller ved, at mit barn har være udsat for digital grooming? Det spørgsmål er ét alle forældre ikke ønsker at opleve at skulle stille sig selv. 

Klubberne i Roskilde har her lavet en handleplan, som forældre kan følge, hvis det skulle blive aktuelt.

 

  1. Forklar dit barn, at situationen ikke er hans/hendes skyld, at det er de voksnes ansvar at opføre sig ordentligt, og understreg at du er glad for, at barnet fortæller dig om hændelsen. (Vi ser ofte, at barnet har gået og gemt på oplevelsen i et stykke tid uden at turde fortælle det til nogen, derfor er støtte, forståelse og kærlighed vigtigt.)
  2. Tag skærmprints af beskeder og billeder, barnet har modtaget fra forulemperen.
  3. Blokér forulemperen på alle barnets profiler på sociale platforme, så han/hun ikke længere kan kontakte dit barn. 
  4. Kontakt politiet. Tip: Det kan være en god idé at kontakte lokalpolitiet telefonisk frem for elektronisk via www.politi.dk, da dette sikrer hurtigere respons. 
  5. Hvis I har behov for ekstern støtte fra fagfolk i processen, kontakt da klubbens lokale social medie-ambassadør eller skolens SSP-lærer og informér om hændelsen. De er vant til at tale med børn og unge om ubehagelige og grænseoverskridende situationer online, og for nogle ofre kan det være lettere at tale åbent om den specifikke oplevelse med en voksen, de ikke er i familie med. 

 

 

Når klubbens social medie-ambassadør eller Maiken Krogdahl bliver inddraget, vil vores handleplan se således ud:

  1. Varetagelse af politianmeldelse, hvis I ikke selv har gjort det forinden.
  2. Tale med ofret, jf. pkt. 5 ovenfor.
  3. Information af netværket af social medieambassadører, så de kan undersøge om andre børn og unge i Roskilde har haft kontakt med forulemperen.

Om grooming

Fakta

Grooming er en proces, hvor en seksuel krænker med forførelse, løgn og manipulation bearbejder et barn eller en ung til at medvirke i seksuelle aktiviteter af forskellig karakter. Der er tale om en nøje planlagt strategi, der har til formål at muliggøre en seksuel relation til et barn. 

“Vellykket” grooming får det til at se ud, som om barnet eller den unge frivilligt indvilger i de seksuelle aktiviteter, og ofret vil ofte føle sig medskyldig.

Hvordan sker det?

Et grooming-forløb kan strække sig fra få timer til flere måneder eller år. 

Forløbet kan fx indledes med, at krænkeren på Facebook eller Snapchat udgiver sig for at være jævnaldrende med ofret, herefter lokker krænkeren ofret til at sende kompromiterende billeder eller videoer af sig selv, og når disse billeder/videoer er i krænkerens besiddelse, bilder krænkeren ofret ind, at hans/hendes familie og venner vil skamme ham/hende ud, hvis de får materialet at se. Herefter kan krænkeren afpresse ofret til at sende yderlige krænkende materiale.

Offer og krænker

Krænkere udvælger ofte børn eller unge, der er usikre og naive, da det gør det lettere for krænkeren at opretholde autoritet. Andre typiske ofre er børn og unge, der ikke er så bevidste om egne grænser og derfor er nemmere at overtale til seksuelle aktiviteter. 

Hemmeligholdelse

Grundlæggende for grooming er, at krænkeren søger at få ofret til at holde deres relation hemmelig for omverdenen; enten gennem etablering af “et særligt bånd” mellem de to, via trusler om ydmygelse og vold, eller ved at krænkeren manipulerer ofret til at tro, at det er barnets egen skyld: “Du kunne jo bare  have sagt nej”.

Tillidsbrud

Følgerne af grooming kan være alvorlige. Det kan ødelægge barnets tillid til andre mennesker for altid, da tillidsbruddet for de fleste ofre er et alvorligt traume. Samtidig fremkalder grooming skyld og skam hos ofret, som kan opleve (eller endda få fortalt), at han/hun har et medansvar for de ydmygende situationer, idet han/hun havde tillid til den voksne. 

Tillidsbruddet er det helt centrale element i overgrebet. Derfor behøver der ikke have været fysisk seksuel kontakt mellem krænker og offer, før man kan tale om en dybt traumatiserende oplevelse.

Anti-groomingstrategi

I Klubberne i Roskilde arbejder vi målrettet for, at vores medlemmer har tillid og tiltro til os i en sådan grad, at de kommer til os med det samme, hvis de oplever grænseoverskridende handlinger i både den digitale og den fysiske verden. 

Vi lægger desuden dagligt mærke til, om nogle medlemmer pludselig ændrer adfærd og viser signaler på mistrivsel eller omsorgssvigt. Vi drøfter altid observationerne med vores kolleger og leder, og i fællesskab vurderer vi, om forældrene skal inddrages.

 

Hvis vi får kendskab til potentielle groomere på sociale medier, advarer vi vores medlemmer mod at acceptere venskabsanmodninger fra disse individer, og vi anmelder profilen til Facebooks administratorer. 

Hvis skaden allerede er sket, holder vi fokus på ofret og dets beskyttelse. Vi støtter og lytter til ham/hende, og vi hjælper med at sikre eksisterende beviser mod krænkeren.