F3

F3 er et socialt medie, der er bygget op om, at man anonymt kan stille og bevare spørgsmål. Både alle profiler og alt indhold er offentligt, og derfor kan alle spørgsmål og svar ses af alle. 

Hvorfor bruger børn og unge F3?

Børn og unge bruger anonyme spørgeapps til at få anonym respons, opmærksomhed og anerkendelse. Men anonymiteten bruges også som et skjul til at skrive grænseoverskridende beskeder i en hård tone. Mange børn og unge har derfor oplevet digital mobning og trusler, og de er blevet skræmte og kede af det. Problemet er, at de ofte ikke er forberedte på den negative feedback, der kan forekomme, når man skriver sammen anonymt. Og særligt når børn og unge kan gemme sig bag en skærm, får svarene en grovere karakter.

Ofte er afsenderne ikke bevidste om konsekvenserne for modtageren, og beskeden kan blot være en pludselig indskydelse. Men særligt når den digitale mobning foregår anonymt, føles den ekstra voldsom, fordi man ikke ved, hvem der angriber en. I princippet kan det være hvem som helst, og derfor er det nemt at komme til at tænke, at så er det faktisk alle. Dette øger mobningens virkning. 

Ikke legetøj

Kort sagt: Anonyme spørgeapps er ikke legetøj, og specifikt for F3 er aldersgrænsen 17 år. Dette sender et tydeligt signal om, at børn og unge under 17 år ikke er gamle nok til at bruge app’en og til at håndtere de negative konsekvenser, der kan være forbundet med brugen. 

Hvad kan forældre gøre?

  • Tal med dit barn i “fredstid”. Tal dagligt med dit barn om, hvad han/hun er optaget af for tiden digitalt, så kan man lettere guide dem, når der sker noget uhensigtsmæssigt. 
  • Stop “legen”. Hjælp børnene til at stoppe “legen” med denne app ved at aftale i forældregruppen, at F3 og lignende apps skal slettes fra børnenes telefoner. Sådan en aftale sikrer, at ingen børn føler sig uden for “legen” i klassen ved at være den eneste hvis forældre har forbudt app’en.
  • Appellér til selvregulering. Tag en snak i hjemmet om adfærd og etik på digitale medier, om at man kan blive utryg og ked af det, hvis man modtager grimme anonyme beskeder digitalt, og om at det er ulovligt at skrive krænkende og truende ting til hinanden. 
  • Støt dit barn. Gør det klart for dit barn, at de skal sige fra og fortælle det til en voksen, hvis de oplever, at de selv eller andre bliver udsat for digital mobning.