Instagram

Det sociale medie Instagram behøver ingen introduktion.

Onlinebaseret billeddeling- og social netværkstjeneste, hvor man kan fotografere, anvende filtre og redigeringsværktøjer, dele billeder på sin profil og sende billeder direkte til kontakter. Desuden kan man let dele sine billeder på andre sociale medier fx. Facebook, Tumblr og Twitter.

Positive ting ved Instagram 

 • Grundstenen i Instagram er deling af fede billeder, ofte ledsaget af sjove beskrivelser eller emojis. Dette understøtter kreativitet og leg, samtidig med at man lærer om fotografiteknik, æstetik og betydningen af fx vinkler, filtre og beskæring.
 • Det er let at indgå i interessefællesskaber enten ved at følge offentlige konti eller ved at følge hashtags, som interesserer én. 
 • Via Instagram kan man få indblik i de kendtes liv og få kendskab til sider af deres liv, som førhen ikke var tilgængeligt for offenligheden. Herved kan afstanden til de kendte føles mindre. 
 • Det er meget let at beskytte sit privatliv. Tjek evt. Klubbernes vejledning hertil: Privatliv på Instagram

Klubberne vurderer, at Instagram er et betydeligt mindre problematiskt socialt medie end fx Snapchat og Facebook. 

Hvorfor aldersgrænsen bør respekteres

Aldersgrænsen for oprettelse af en konto på Instagram er 13 år. Dette skyldes flere ting bl.a. sponseret indhold i form af reklamer, annoncer og kommunikation rettet mod personer på 13 år og op. Dog er det utroligt let at omgå Instagrams aldersgrænse, så i praksis findes der mange konti, hvor brugeren har løjet sig ældre.

Klubberne anbefaler, at I forældre sørger for, at jeres børn følger Instagrams aldersgrænse af en række grunde. Læs mere om årsagerne i næste afsnit.

Nogle problematiske aspekter ved Instagram

 • Instagrams form understøtter illusionen om det perfekte i kraft af billedredigering og fokus på æstetik. Det får ikke kun dit barn(s liv) til at fremstå smukt og glasfuld, det gør også at børnene bliver eksponeret for meget perfekt og iscenesat, når de scroller gennem Instagram. Og selvom de måske godt ved, at andres liv ikke er perfekte, kan de alligevel godt blive ramt af hvor fejlfrit det ser ud.
 • Den populære funktion stories kan fremme en usund kultur, hvor børn risikerer at distancere sig fra oplevelser, fordi dagligdagen betragtes som en film, hvor alt konstant vurderes om det skal deles. 
 • Antallet af likespå et billede og antallet af følgere fortæller meget om barnets plads i det sociale hierarki. Nogle børn får få eller ingen likes, når de lægger noget op, og det er en slags mobning. 
 • Hvis man har en offentlig profil, kan man ikke godkende nye følgere. Det betyder, at uvedkommende kan følge med i dit barns liv. Derudover kan alle kontakte én via indbakken - også selvom profilen er privat. 

Gode råd

 • Tal med dit barn om den måde Instagram er bygget op på, at billederne ikke altid afspejler virkeligheden (ligesom en film ikke nødvendigvis gør), og at det er fint at nyde de flotte billeder så længe det gør én glad. 
 • Tal jævnligt med dit barn om hvad de lægger op, hvem de følge og hvilke følgere de har. Tal i samme forbindelse om de har oplevet noget ubehageligt eller noget der ikke er i orden. 
 • Italesæt at mobning også kan være at undlade at gøre noget - jf. afsnittet ovenfor.
 • Hvis I vælger at lade jeres barn oprette en profil på Instagram, før han/hun fylder 13 år, så husk at få ændret fødselsdatoen, når barnet er gammelt nok. 

 

Læs evt. Instagrams fællesskabsregler: help.instagram.com/477434105621119/