Lovgivning omkring digitale krænkelser

Nedenfor er en række beskrivelser af paragraffer fra Straffeloven, som det kan være gavnligt at kende til i forbindelse med ubehagelige episoder online.

Lovgivning

 • §23. Medvirken

  Strafbar medvirken defineres som bistand til en anden persons forbrydelse. Det kan være i form af råd, opfordring og hjælp. Fx holde vagt og give anvisninger.

  I visse tilfælde kan bistand desuden ydes ved passivitet som fx ved at undlade at aflåse et lokale så andre kan begå tyveri, men det kan også være manglende indgriben over for andres forbrydelse. Det betyder, at man kan idømmes straf, bl.a. selvom man ikke selv har filmet eller delt noget ulovligt, hvis man har opfordret andre til at filme eller fotografere ulovligt materiale eller hvis man ser passivt til, mens andre deler ulovligt materiale i en Messengertråd.

  Strafferammen afhænger af, i hvilket omfang du har medvirket og af strafferammen for den lovovertrædelse, du har medvirket til.

   

  OBS. Hvis du vil undgå at kunne blive idømt straf for medvirken, er det en god idé at tage aktivt afstand fra den kriminelle handling ved fx at melde sig ud af gruppen eller samtalen i Messenger, hvor billedet eller videoen deles.

 

 • §232. Blufærdighedskrænkelse
  Blufærdighedskrænkelse defineres som en handling, der er egnet til at krænke en andens blufærdighed. Strafferammen går fra bøde og op til 2 års fængsel, dog op til 4 års fængsel under skærpede omstændigheder, hvis ofret er under 15 år. 
 • §235. Børneporno
  Børneporno defineres som pornografiske fotografier, film eller andre visuelle gengivelser af personer under 18 år. Det er ulovligt at producere, udbrede, sælge eller besidde sådant materiale. Strafferammen går fra bøde til op til 2 års fængsel, dog i særligt grove tilfælde 6 års fængsel. Straffen for besiddelse af børneporno er generelt lavere end for udbredelse. NB. Hvis personen i materialet er fyldt 15 år og har givet samtykke til besiddelsen, er der imidlertid ikke tale om en lovovertrædelse.

 

Fælles for overtrædelse af §232 (hvis ofret er under 15 år) og §235 og efterfølgende straf herefter er, at den dømte får en anmærkning på sin børneattest. Denne anmærkning slettest tidligst efter 10 år, og i særligt grove tilfælde efter op til 20 år. Det betyder, at den dømte typisk afskæres fra at kunne varetage en ansættelse eller frivilligt arbejde, hvor han/hun har direkte kontakt med børn under 15 år fx som pædagog, lærer, læge, politi og i foreninger. Desuden kan dømte blive nægtet indrejse i USA, selvom der ikke er nogle pletter på straffeattesten længere.

 

 

 • §263. Brevhemmelighed, hacking og identitetstyveri
  Det er ulovligt uberettiget at skaffe sig adgang til andres it-systemer, digitale enheder (herunder mobil, tablet og computer), sociale profiler, mailkonti og elektroniske programmer. Det er ligeledes ulovligt at profilhacke ved at logge sig ind på en andens sociale digitale profil eller telefon og udgive sig for at være vedkommende. Strafferammen går fra bøde og op til 6 års fængsel. 
 • §264a. Samtykke: fotografering
  Det er ulovligt at fotografere et andet menneske i private omgivelser uden (beviseligt) samtykke. Strafferammen går fra bøde og op til 6 måneders fængsel. 
 • 264d. Samtykke: besked- og billeddeling
  Det er ulovligt at dele et en anden persons private besked eller private billede, hvis vedkommende ikke har givet lov. Strafferammen går fra bøde og op til 6 måneders fængsel.  
 • §266. Trulser
  Trusler defineres som en handling, der er egnet til hos ofret at fremkalde alvorlig frygt hos eget eller andres liv, helbred eller velfærd. Handlingen skal således udelukkende være egnet til at fremkalde frygt hos andre, og det er ikke en betingelse for dom, at ofret rent faktisk har følt sig truet. Strafferammen går fra bøde og op til 2 års fængsel.