Social medieambassadører

Klubberne har minimum én social medieambassadør i hver afdeling, der dagligt har til opgave at have ekstra fokus på medlemmernes digitale hverdag.

Det digitale børne- og ungeliv i fokus

Klubberne i Roskilde har siden 2015 arbejdet strategisk med sociale medier og den digitale del af et børne- og ungdomsliv. Et vigtigt led i dette arbejde var etableringen af vores uddannede korps af social medieambassadører for år tilbage.

Find en social medieambassadør

Et netværk, der deler viden og erfaring

Et netværk, der deler viden og erfaring

Medlemmerne af netværket mødes en gang om måneden, hvor der både sparres om positive og negative lokale episoder, udveksles idéer og diskuteres forskning, lovgivning og aktuelle digitale trends. Via netværket kan en ambassadør desuden hurtigt orientere alle klubafdelinger om lokale hændelser, så omfanget mindskes.

Til hverdag og ved særlige lejligheder

Digital trivsel og håndtering af akut opståede problemer er social medieambassadørernes primære opgave. De arbejder alle med digital trivsel i hverdagen ved at være en nysgerrig og tilgængelig voksen, der har fingeren på pulsen hvad angår digitale tendenser og sociale relationer online. Udforskning af populære apps er centralt i denne sammenhæng for at kunne guide medlemmerne til hensigtsmæssig brug af platformene.

I tilfælde af akut opståede online problematikker har social medieambassadørerne indgående kendskab til Klubbernes Digitale Beredskabsplan og til processerne, der ligger bag fx grooming eller mobning. I den forbindelse er social medieambassadørerne klædt på til at rådgive forældre, lærere og kolleger om håndteringen af den specifikke situation.

Derudover løfter social medieambassadørerne en række andre vigtige arbejdsopgaver:

  • Undervisning i #Go’StilOnline på skolerne.
  • Koordinering af lokale aktiviteter i Social Medieugen i uge 11.
  • Sparring på relevant og aktuelt indhold til hjemmesiden ang. digital trivsel. Afholdelse af tematiske forældreoplæg.